Topic outline

  • O skupu


  • Program

  • Lokacija

    Bitola, Makedonija

    Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu


    Biznis Akademija Smilevski, Herceg Novi broj 6, Bitola