Uvodna sekcija (tematski format)

  • Program

  • Lokacija

    Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd

    Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu