Sunday, 12 July 2020, 6:16 PM
Site: Western Balkans Moodle Moot
Course: 8th WeB & 1st Macedonian Moodle Moot 2018 (WMMOOT2018)
Glossary: Detalji programa

Upravljanje EU pitanjima privatnosti unutar Moodle platforme

Opšti pravilnik o privatnosti podataka stupa na snagu 25. maja. Predavač će dati pregled ovih propisa i šta oni znače u kontekstu sistema za upravljanje učenjem. Nove funkcionalnosti Moodle verzije 3.5 podržavaju doneta pravila. Biće prikazano gde se ona mogu naći i kako rade.