Saturday, 30 May 2020, 10:52 AM
Site: Western Balkans Moodle Moot
Course: 8th WeB & 1st Macedonian Moodle Moot 2018 (WMMOOT2018)
Glossary: Detalji programa

Andreas Hruska

Diplomirani inženjer Andreas Hruska je osnivač i direktor kompanije eDaktik. Stekao je odlično tehničko obrazovanje na Tehničkom univerzitetu u Beču, a potom i mnogo godina iskustva u domenu osmišljavanja i implementacije računarski potpomognutih, "e-taktičkih" obrazovnih rešenja. Osnovni fokus njegovog rada je na upravljanju ciklusom e-učenja, razvoju kurseva, obukama predavača i tutora, te razvoju i implementaciji platformi za učenje sa posebnim fokusom na kompletna Moodle rešenja.