Friday, 2 June 2023, 9:40 PM
Site: Western Balkans Moodle Moot
Course: 10th WeB & Serbian Moodle Moot 2020 (WSMOOT2020)
Glossary: Detalji programa
B

BigBlueButton - Kako podržati online predavanja za 3000 studenata

Sa svojih skoro 3000 studenata, Fakultet organizacije i informatike (FOI) je u vrijeme prelaska na online nastavu imao potrebu za videokonferencijskim sustavom relativno velikog kapaciteta. S obzirom da je FOI IT fakultet s dugogodišnjim iskustvom u upotrebi tehnologija otvorenog koda još u ožujku je započeto testiranje videokonferencijskog sustava BigBlueButton. U predavanju će biti prikazana dosadašnja iskustva FOI-a u korištenju sustava za videokonferencije BigBlueButton, njegovoj integraciji sa Moodle-om, te arhitekturi cijelog rješenja sposobnog da istovremeno podrži i više od 3000 sudionika.
D

Danijela Đukić-Ćosić

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor Toksikologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i predavač na odseku Farmacija Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Specijalista je farmacije u oblasti toksikološke procene rizika i specijalista toksikološke hemije. Poseduje kvalifikaciju - Evropski registrovani toksikolog koju dodeljuje Evropsko udruženje toksikologa. Koordinator je zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje za studente medicine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno je istraživač na PROMIS projektu i Erazmus+ projektu StudES - Effective teaching for student engagement and success in digital lerning environment‚

Moodle platformu poznaje od 2009. godine i aktivno je koristi u nastavi. Osim realizacije nastave putem Moodle platforme napravila je i kurs E-učenje provera znaja pre ispita koji je predstavila na Moodle Moot-u održanom u Nišu 2013. godine. Uvođenjem vanrednog stanja od početka pandemije novim korona virusom bila je član Tima za realizaciju nastave u vanrednim okolnostima. Na Moodle platformi kreirala je onlajn kurs Obuka za Moodle, koju su koristili nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i u roku od dve nedelje počela je sa realizacijom onlajn nastava aktivnim korišćenjem Moodle platforme. Povodom Godišnje nagrade za doprinos nastavi u školskoj 2019/2020. godini dodeljena joj je pohvalnica za angažovanje u edukaciji nastavnog osoblja za primenu inovativnih metoda u nastavi i proceni znanja studenata.

Darija Tadin-Đurović

Završila "šuvaricu" ekonomskog smjera inokorespondent, diplomirala na zagrebačkom ETF-u (današnji FER) na smjeru telekomunikacije i informatika, radila u HPT-u/HT-u na održavanju tekelomunikacijske mreže pa u HT-ovom Testing i trening centru na testiranju terminalne i core opreme, pisanju testnih scenarija i edukacijskih materijala (u LaTeX-u) i održavanju internih tečajeva.

Kljucala je – slijepo, zahvaljujući spomenutoj šuvarici – po terminalima telefonskih centrala AXE i sjedila za raznim računalima: od C-64, preko IBM-a pola dvanaest (da, da, IBM 1130), Atarija, MicroVAX-a, 386-ice, SPARC-a, do ovih današnjih PC-a. Nije prezala niti od embedded platforme OpenWrt na običnim ADSL ruterićima i na HLK-RM04, a niti od Simatica S7. Prirodni habitat je Debian linux/i3 WM.

Od 2015. radi kao nastavnica elektrotehničke grupe predmeta u Tehničkoj školi, Rijeka. Moodle je otkrila 2018., prvi MOOC koji je pohađala bio je Learn Moodle 3.7 Basics, a na Learn Moodle 3.9 Basics dodijeljena joj je jedna od ukupno osam značaka Learn Moodle 3.9 Basics Helper.

Jednom riječju: geek.

Dušanka Vujičić

Profesorica razredne nastave i  magistar informatike iz Nikšića. Nastavnik savjetnik,  Microsoft trener,  trener British Council-a za projekat Škole za 21. vijek, vodeća učiteljica EU Code Week-a,  ambasadorka svjetske matematičke organizacije International Youth Math Challenge, ambasadorka International Astronomy and Astrophysics Competition,  članica menadžmenta Global Trainer Academy, predsjednica crnogorskog tima, sertifikovani Mikrosoft inovativni edukator, ambasadorka Foremost fondacije za Crnu Goru,  pobednik državnog takmičenja Кreativna nastava 2013.

Autor je i trener 14 akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika. Direktorka je Udruženja inovativnih nastavnika „ZbornicaCG“.

Autor je i osnivač više državnih i međunarodnih projekata, nosilac brojnih nagrada, kako na državnom, regionalnom, tako i na svjetskom nivou, od kojih izdvaja Global Teacher Award 2019. priznanje za jednog od 100 najboljih nastavnika svijeta.

Učiteljica Vujičić je učesnica državnog projekta #UčiDoma, snimala je časove matematike za 4. i 3. razred.

I

Integracija Wordpress + Zoom + Moodle

Da bi se održala međunarodna HR konferencija, postojala je potreba za izradom WordPress sajta, gde se učesnici informišu i prijavljuju za konferenciju i izvršavaju onlajn plaćanje. Svi registrovani učesnici konferencije automatski se integrišu na platformu na kojoj se konferencija održava. Da bi učesnici mogli da napuste audio i video komunikaciju, Moodle platforma se povezuje sa ZOOM-om, na nekoliko korisničkih naloga, da bi pratili vebinar i nekoliko, da bi pratili radionice.

Ovo je bio veliki izazov, kako integrisati ove tri platforme, administrirati, modifikovati za potrebe korisnika i tako dalje.

Iskustva u provođenju on-line provjere znanja studenata u vrijeme pandemije

Iskustva korištenja Moodlea i njegovih dodataka za provjeru znanja studenata u vrijeme pandemije. Posebni naglasak će biti na rješavanje testova, i izradi seminarskih radova i drugih pismenih zadaća kao i načine onemogućavanja korištenja nedozvoljenih aktivnosti prilkom rješavanja testova.

Ivana Novaković

Master profesor informatike i tehnike, trenutno radi kao nastavnik informatike i računarstva u osnovnoj školi "Nata Jeličić" u Šapcu. Autor je i realizator seminara "Korišćenje računara za pripremu efektivnije nastave", koji je sa kolegama do sada održala 39 puta. Tokom tri sezone, bila je mentor ekipi Legonauka iz Šapca https://www.facebook.com/legonauka, na FLL turniru Lego robotike.

Ivica Buzov

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest i latinski jezik 1999. godine, a informatiku 2008. godine. Zaposlen je kao nastavnik informatike u Upravnoj školi Zagreb.

Završio je sva 3 programa CARNetove E-learning akademije: E-learning Course Design, Elearning Tutoring i E-learning Management. Pohađao je više CARNetovih mentoriranih online tečajeva.

Izlazak iz zone komfora i kako preživeti

Prikaz procesa uvođenja i korišćenja onlajn obuka u organizaciji koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem i osnaživanjem vaspitača i nastavnika za kvalitetan rad sa decom.

U izlaganju ćemo se osvrnuti na početak, podršku, izazove, potrebno vreme, dostignuća i naučene lekcije tokom ovog procesa, ali i na uticaj koji je imala i ima pandemija na celu organizaciju i prebacivanje realizaciju skoro 90% delatnosti uz pomoć interneta.

M

Marin Režić

Marin Režić završio je 2010. godine preddiplomski, a 2013. godine i diplomski studij elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i time stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike. Usporedno uz Elektrotehnički fakultet, završio je i Program za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

U CARNET-u radi od srpnja 2018. godine kao suradnik u Odjelu za podršku obrazovanju gdje sudjeluje u administraciji sustava i razvoju usluge Loomen, kreiranju sadržaja za edukaciju korisnika, kao i rješavanju korisničkih upita. Kao predavač redovno sudjeluje na domaćim (Moodle Moot Hrvatska, CARNET CUC) i međunarodnim (Western Balkans Moodle Moot, GEANT TF-EDU, UbuntuNet-Connect) konferencijama s ciljem promocije sustava Loomen kao jedne od najvećih i najznačajnijih Moodle instalacija u ovom djelu Europe.

Mirza Žižak

Izvanredni profesor na Katedri za fiziologiju i imunologiju i voditelj Ureda za e-učenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF). Posljednjih 18tak god. aktivno djeluje na primjeni i integraciji ICTa u studij medicine.

Od 2001. god. je urednik web stranice STUDMEF koja čini jednu od najopsežnijih i najposjećenijih stranica Web portala MEFa. Od 2001.-03. godine voditelj je e-projekta MZT-a iz kojeg je proizašao program za učenje funkcije bioloških membrana i prijenosa signala.

Bio je mentor u više navrata studentima koji su na studentskim kongresima prezentirali radove iz područja e-učenja. Autor je interaktivnog simulacijskog programa "PROSIG" za učenje potencijala membrane koji se od 2004. god. koristi u nastavi fiziologije na tri hrvatska MEFa te na MEFu u Mostaru. Od 2006.-2019. god. urednik je za multimediju u Croatian Medical Journal-u (CMJ).

Od 2007-09. član je sveučilišnog povjerenstva za e-učenje koje izrađuje Strategiju razvoja e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2007. je predsjednik povjerenstva za e-obrazovanje na MEFu. E-learning manager postaje 2008. godine sa završetkom E-Learning Akademije program za E-learning Management. Iste godine završava i CARNetov online e-tečaj za e-mentora. Od 2008. voditelj je mješovitog e-izbornog predmeta "Potencijali membrane" koji 2012. god. osvaja nagradu kao najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. voditelj jeUreda za e-učenje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Model obrnute učionice u nastavi iz imunologije

Ključna stvar za uspješno vođenje nastave u online okruženju je osiguravanje redovite i jasne komunikacije te pravovremeno informiranje. Dodatno, online nastava zahtijeva disciplinu i organiziranost studenata na koju utječemo strukturiranom organizacijom online nastave koja od studenata traži kontinuirani angažman, ne samo u sinkronom već i u asinkronom načinu rada.

Na predmetu imunologija uveli smo model obrnute učionice u kojem kroz LMS i primjenu različitih interaktivnih tehnologije e-učenja provodimo asinkroni dio nastave, dok sinkroni dio provodimo kroz BBB učionicu u kojoj kroz rad sa studentima pojašnjavamo koncepte koji su u udžbeniku loše objašnjeni, za obrade slučajeva i odgovaranje na studentska pitanja. U BBB učionici više ne držimo pasivni dio nastave (predavanja) već se fokusiramo na ishode učenja putem kojih prolazimo kroz gradivo u diskusiji sa studentima.

Znajući da je aktivno učešće studenata u neposrednoj nastavi u pravilu obrnuto proporcionalno veličini grupe, seminarske grupe dijelimo u manje podgrupe. Budući da se u BBB učionici radi s manjim brojem studenata svi imaju uključene kamere jer je na taj način lakše uspostaviti neposrednu komunikaciju i potaknuti studente na veći angažman u radu.

MOODLE će promeniti sve(t)

Kratak prikaz uticaja MOODLE platforme na način i kvalitet nastave tokom studiranja, studenta kao individue i na samog nastavnika - iz ugla jednog studenta.

Moodle kao školska platforma u doba pandemije

Organizacija rada na platformi, obuke nastavnika i učenika i opcije koje se koriste. Prednosti Moodle sistema u odnosu na druge slične platforme.

Moodle kao vino (no sprema se za botox)

Šta donose verzije 3.10, 3.11 i željno iščekivana 4.0?

N

Na Moodle o Moodle

Prikaz kako je na Farmaceutskom fakultetu Univerzita u Beogradu na Moodle platformi organizovana i realizovana onlajn obuka za nastavnike i saradnike kroz kurs Obuka za Moodle, kao i rezultati korišćenja Moodle u doba COVIDA-19.

Farmaceutski fakultet se za održavanje teorijske nastave opredelio za varijantu predavanja preko Webex-a ili korišćenje Moodle platforme, lekcije i druge vrste aktivnosti.

Najviše se koristila Moodle aktivnost „Test“ jer je  preporuka Tima za realizaciju nastave u vanrednim okolnostima bila da se kolokvijumu realizuju onlajn budući da predstavlja formativni vid ocenjivanja i predispitnu aktivnost. Sprovedeno je više različitih proba i simulacija dok se nisu kreirala uputstva kako realizovati onlajn kolokvijum, tako da je u periodu april-maj 2020. godine od 77 planiranih kolokvijuma realizovana čak 72 kolokvijuma preko Moodle.

Najpopularnija rešenja za realizaciju videokonferencija + Moodle

BBB, Zoom, WebEx, MS Teams; Jitsi, eduMEET - Šta odabrati i idu li ruku pod ruku sa našim omiljenim LMS-om?
O

Od nule do kolegija - može li to jednostavnije?

Nova školska i akademska godina sa sobom donose nove brige oko kolegija - bilo da se radi o posve novom predmetu kojeg radite “iz nule”, bilo da ponovno koristite dio materijala iz prethodne godine. Ako želite predmet napraviti ispočetka, no unaprijed znate da predmet ima određenu strukturu, ili da često koristite određene aktivnosti i materijale, dio “ručnog rada” mogao bi napraviti sam sustav, uporabom neke vrste predloška (template). Ovo izlaganje donosi pregled dostupnih alata i dodataka koji nam u tome mogu pomoći, a također i ideje za novi dodatak koji bi koristio informacije dostupne u drugim informacijskim sustavima kako bi olakšao nastavnicima početnu izradu kolegija.

P

Praćenje napredovanja učenika kroz kompetencije i planove učenja

U izlaganju se prikazuju iskustva u korišćenju dve mogućnosti dostupne u okviru Mudl platforme -  kompetencija i planova učenja. Pokazuje se kako se definisanjem kompetencija i kreiranjem planova učenja omogućava sprovođenje principa formativnog ocenjivanja, praćenje napredovanja učenika uz davanje jasne i precizne povratne informacije o njihovom napredovanju. Prezentuju se iskustva iz nastave srpskog jezika i književnosti u 7. i 8. razredu osnovne škole.

Primena Mudla u podršci nastavnicima

Izlaganje prikazuje način na koji je iskorišćena Moodle platforma škole za postavljanje materijala za nastavnike. 

Najpre je postavljen kurs na kom su nastavnicima postavljena sva relevantna dokumenta obrazovanja (zakoni i pravilnici) a zatim kroz teme nastavnici su "vođeni" od Programa nastave i učenja, preko planova, priprema, praćenja učenika i ocenjivanja, mentorskog rada itd.

Drugi kurs je nastao u pandemiji kada je to bilo odlično mesto za zajedničko planiranje, pomoć, podršku, razjašnjavanje svih nejasnoća i sl.

Primjeri iz prakse - Devedeset sedmogodišnjaka u jednoj učionici

OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića posjeduje Moodle platformu od 2012. godine http://osratkozaric.com/moodle/ . Platformu je instalirala prof. Dušanka Vujičić, a namjena joj je bila za lakši rad na raznim projektima, realizaciju sekcija, dodatne ili dopunske nastave. U martu 2020. kada su sve crnogorske škole prešle na onlajn učenje, prof. Vujičić je svoju virtuelnu učionicu kreirala na školskom Moodle sistemu i počela rad sa učenicima svog odjeljenja, prvog radnog dana u narednoj sedmici (ponedjeljak 16. mart). Sljedećeg ponedjeljka su svi nastavnici morali organizovati  nastavu, svako na način kako zna i može. Da bi olakšala rad koleginicama iz razrednog vijeća II razreda, prof. Vujičić ih je pozvala da svoje učenike priključe njenim i tako je do kraja školske 2019/2020. godine uspješno realizovana nastava u jednoj učionici sa 90 đaka sedmogodišnjaka. 

Kroz izlaganje ću prikazati alate i dodatke, kao i načine organizacije nastave sa učenicima mlađeg školskog uzrasta, kada je u pitanju rad sa brojnim „odjeljenjem“.

Probni esej državne mature na Moodle-u

Tijekom prvog vala pandemije COVID-19 u Hrvatskoj je po prvi puta organiziran online probni esej državne mature. U prezentaciji će biti pokazano kako je CARNET organizirao Moodle virtualno okruženje i pružio tehničku podršku za više od 13.000 učenika srednjih škola koji su istovremeno pristupali sustavu.

Cilj probnog eseja bio je provjeriti mogućnosti sustava te prikladnost pojedinih alata kao što su zadaća i test za provođenje ovakvog testiranja. Prezentirat će se na koji način je postavljen sustav, koji su alati korišteni te koje su sve prilagodbe napravljene kako bi sve grupe učenika uspješno predale esej, uključujući i učenike s poteškoćama u učenju.

Rezultati su pokazali da je većina učenika uspješno predala esej te na taj način dokazala da je Moodle platforma adekvatna za provođenje online ispita državne mature.

T

Treći strani jezik na Loomenu

Kontekst razvoja tečaja korištenjem Moodle-a za fakultativno učenje (EU projekt).

Korišten je CARNetov Loomen, a tečaj je rađen u 2 razine učenja stranog jezik (A1 i A2).

Način korištenja resursa i aktivnosti, te način organizacije korisnika.

Sažetak rezultata i korištenje kombinirano i potpuno online (tijekom proljetnog zatvaranja zbog COVID-19 pandemije).

V

Vesna Zlatarović

Diplomirala na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započela kao stručni saradnik-psiholog u osnovnoj školi, a od 2002. godine radi u CIP-centru za interaktivnu pedagogiju kao koordinator projekata. Trenutno je na poziciji specijaliste za obrazovanje.

Ima dobro razumevanje individualizovanog pristupa u nastavnoj praksi i bogato iskustvo u dizajniranju kvalitetnih programa obuke za nastavnike, njihovoj realizaciji i pružanju mentorske podrške. Bavi se poboljšanjem kvaliteta obrazovanja i inkluzivnošću obrazovnih ustanova.

Autor je i koautor različitih akreditovanih programa obuka koji se realizuju neposredno ili putem interneta. Realizovala je brojne kurseve na terenu i putem interneta za nastavnike kao trener/moderator. Koautor je nekoliko priručnika, publikacija i istraživanja. Upoznata je sa upotrebom sistema ATutor i Moodle, kao i administriranjem i čuvanjem sadržaja na Joomla veb platformi. Vesna je takođe trener za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje sukoba.

Video u obrazovanju - godinu dana posle

Na prethodnom Moodle mootu predstavljen je plan kreiranja MOOC-a o primeni videa u obrazovanju. Sada se daje prikaz kako je koncipiran i realizovan MOOC na Moodle sistemu.

Vladimir Lebinac

Rođen 1955. godine. Diplomirao na Vojnotehničkoj akademiji Zagreb, magistriao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radio kao nastavnik na Vojnotehničkoj akademiji i Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu. Posljednijh 20 godina nastavnik na Veleučilištu Velika Gorica i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na predmetima informacijske i komunikacijske tehnologije. Više od 10 godina administrator sustava Moodle kao i instruktor nastavnicima za korištenje Moodlea.

Vrsta pitanja Formulas u nastavi Elektrotehnike u srednjoj školi

Vrsta pitanja "Formulas question type" omogućava veliku fleksibilnost u kreiranju pitanja za test. Izlaganje daje nekoliko primera iz prakse.