Alati za e-učionicu

Izlaganje će pokazati kako je Moodle upotrebljen za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Republici Srbiji, kroz realizaciju akreditovanog seminara “Alati za e-učionicu”, koji se aktivno izvodi već drugu školsku godinu.

Kroz deset različitih tema, u trajanju od 6 nedelja, kod učesnika seminara su razvijane IKT veštine za korišćenje e-alata u učionicama. Učesnici su birali jednu temu iz njihovog predmeta i obrađivali je kroz različite alate kreirajući različite tipove materijala za učenje (tekstualne, audio/video, multimedijalne). Cilj je bio diferencijacija i individualizacija nastave, odnosno kreiranje različitih materijala koji bi poštovali različite stilove učenja kod učenika. Takođe se htelo da se kod učesnika seminara (nastavnika) postigne kritički odnos prema pojedinim alatima za rad i komunikaciju, kroz konkretan rad sa njima i uviđanja njihovih prednosti i nedostataka. Svaku temu je pratio konkretan zadatak i diskusija o različitim pitanjima (motivisanju učenika za učenje, motivaciji nastavnika za ovu vrstu stručnog usavršavanja, pedagoškim teorijama i njihovim primenama u procesu učenja, teoriji e-učenja i instrukcionom dizajnu, autorskim pravima, stilovima učenja, ocenjivanju, sinhronoj i asinhronoj komunikaciji, društvenim mrežama i njihovoj bezbednosti za učenike).

Pokušano je povezivanje nastavnika iz srednjih i osnovnih škola, bez obzira na njihove prethodne IKT veštine i znanja, iz svakog grada u Srbija, kako bi razgovarali i izmenjivali ideje o nastavi sa ili bez IKT-a u učionici. Nastavnik je, mnogo puta u toku seminara bio u ulozi učenika, a sprovedena su i neka istraživanja na temu motivacije za e-učenje kao i o tome koliko mesta treba da zauzimaju časovi e-učenja u odnosu na tradicionalnu nastavu.

» Detalji programa