Ivan Gjorgjievski

Poslednjih 6 godina glavni Moodle administrator aa Biznis Akademiji Smilevski - BAS u Makedoniji. Radi istovremeno kao koordinator za biznis laboratoriju, a izabran je i kao demonstrator za predmete iz oblasti kompjuterske pismenosti i osnova menadzmenta.

Diplomirani je operativni menadžer, a sada je na kraju postdiplomskih studija u domenu upravljanja ljudskim resursima. 

Dugo se bavi računarima na osnovnom nivou, održavanjem i administracijom sistema, malih lokalnih servera, Web i grafičkim dizajnom.

» Detalji programa