Moodle kao e-udžbenik

Upoređivanje iskustva u dizajniranju elektronskog udžbenika za potrebe nastave u srednjoj tehničkoj školi sa instrukcionim dizajnom e-udžbenika za izdavačku kuću.

» Detalji programa