GDPR i Moodle - kako štititi korisnike, a kako sebe?

GDPR ili General Data Protection Regulation je Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka, donešena od strane Europske unije 2016. godine. Regulativa donosi okvir za postavljanje visokog standarda zaštite ličnih podataka svih građana EU ali i onih van EU. Ova uredba stupa na stnagu 25. maja 2018. godine. Moodle HQ je u cilju zadovoljenja zahteva ove regulative dao niz preporuka koje se odnose na prilagođavanje koje treba da sprovedu administratori svake pojedinačne Moodle instalacije. U cilju pojednostavljenja primene ove regulative razvijena su i dva dodatka: Policies i Data Protection. Ova dva dodatka su dostupna za Moodle verzije 3.3 i 3.4, ali u verziji 3.5 ovo će biti standardni dodaci. Cilj ove prezentacije je da svim učesnicima ukaže na zahteve vezane za GDPR, ali i implementacije ovih zahteva u Moodle okruženje.

» Detalji programa