Decenija primene Moodle platforme u arhitektonskom obrazovanju

Prezentacija će ponuditi kritičku analizu desetogodišnjeg perioda primene Moodle platforme za podršku nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Daće statistički pregled koji će ilustrovati trendove u korišćenju Moodle platforme na različitim predmetima i u raziličitim pedagoškim modovima. Biće prodiskutovane i funkcionalnosti Moodle platforme koje bi valjalo dalje razvijati radi boljeg ispunjavanja potreba arhitektonskog, ali i generalno savremenog obrazovanja. 

» Detalji programa