Kolaborativno učenje na Moodleu o Moodleu

Izlaganje će pokazati kako je Moodle upotrebljen za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Republici Srbiji, u oblasti povećanja informatičkih kompetencija , kroz realizaciju akreditovanog seminara “IKT u nastavi”, koji se aktivno izvodi sada već drugu školsku godinu.

Seminar ima nekoliko važnih ciljeva: upoznavanje sa savremenim IKT mogućnostima i načinima njihove primene u nastavi, ovladavanje radom na Moodle sistemu i korišćenje Web 2.0 alata kroz kolaborativni pristup, realizacija časova u školama, razmena iskustava i realna evaluacija postignutog, mesta koje IKT treba da ima u nastavi i promenama u nastavi uzrokovanim promenama obrazovne tehnologije.

» Detalji programa