Vlatka Paunović

Vlatka Paunović, dipl. ing. rač. radi na Univerzitetu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao vođa odseka informacionih sistema Njeni profesionalni interesi uključuju integraciju podataka, baze podataka, aplikacije zasnovane na Webu, otvoreno računarstvo, interakciju čoveka i računara te alate za e-obrazovanje.

Radila je kao sekretarica vodećeg hrvatskog udruženja korisnika otvorenih sistema - HrOpen i kao vođa razvoja baze međunarodnih projekata za Univerzitetu u Zagrebu. Bila je članica referalnog centra za a e-obrazovanje u sklopu kog je učestvovala u analizi nekoliko LMS-ova na osnovu više od 200 parametara. Članica je kompetencijskog centra za programsko inženjerstvo u otvorenim sistemima

» Detalji programa