Siniša Tomić

mr.sc. Siniša Tomić radi na Univerzitetu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao vođa odseka poslovnih informacionih sistema. Njegovi profesionalni interesi uključuju aplikacije zasnovane na Webu, integracije, interakciju čoveka i računara, baze podataka, otvoreno računarstvo i e-obrazovanje.

Tokom proteklih 6 godina radio je i na povezivanju nekoliko različitih sistema za e-obrazovanje i FER-ovog CMS-a: Quilt CMS. Bio je član CARNetovog referalnog centra za odabir alata za e-obrazovanje u sklopu kojeg je učestvovao u analizi nekoliko LMS-ova na osnovu više od 200 parametara, a član je i kompetencijskog centra za programsko inženjerstvo u otvorenim sistemima.

» Detalji programa