Microsoft Office dodatak za Moodle (Office Add-in for Moodle – OAM)

Office Add-in for Moodle u verziji 1.1 omogućava jednostavno otvaranje, uređivanje i čuvanje Moodleovih resursa unutar Microsoft Office (2003/2007/2010) interfejsa koje je blisko većini korisnika. Budući da je namenjen pre svega predavačima u okviru Moodlea, postoje i ograničenja vezana za uloge i način organizacije sistema (po kategorijama). Najveći trenutni nedostatak je nemogućnost primene u Moodle verziji 2.x.

» Detalji programa