Bojan Milosavljević

Bojan Milosavljević je profesor u zvanju docenta za naučnu oblast Informatičke tehnologije na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment u Beogradu i Visokoj školi strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu.

Rukovodilac je projekta studijskog programa akreditovanog za izvođenje učenjem na daljinu, administrator fakultetskog Moodle sajta, kreator kursa za predmet Baze podataka u menadžmentu, kao i član tima prevodilaca Moodle interfejsa na srpski jezik.

» Detalji programa