Obuke za primenu Moodlea u nastavi osnovnih i srednjih škola

U toku školske 2009/2010. godine Elektronski fakultet u Nišu i Microsoft Software d.o.o. su organizovali obuke za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Srbiji, na temu koršćenja Moodle sistema u nastavi. U izlaganju će biti predstavljeni rezultati ovih obuka.

» Detalji programa