Milijana Petrović

Milijana Petrović je završila Fakultet organizacionih nauka 1985. godine. Radila je u privredi 10 godina, gde se bavila uvođenjem informacionih sistema i obukom radnika za korišćenje osnovnih finansijskih i drugih aplikacija. Od 1997. godine zaposlena je u Srednjoj školi "17. septembar" u Lajkovcu kao nastavnik poslovne informatike i programiranja. Već nekoliko godina vodi tim za stručno usavršavanje u školi. Veliki je pobornik elektronskog učenja. U svakodnevnom radu sa učenicima koristi savremene Web alate, društvene mreže za komunikaciju, a na školskom Moodle sistemu ima nekoliko kurseva. Voli projektnu nastavu i trudi se da sa kolegama i učenicima svake godine uradi neki značajan projekat.

» Detalji programa