Ocenjivanje korišćenjem Mudla - motivacija za učenje

U cilju povećanja postignuća učenika potrеbno je iskoristiti sve mogućnosti koje pruža sistem obrazovanja. Ovaj rad predstavlja razmatranje mogućnosti i opravdanosti uvođenja dodatnog načina ocenjivanja, korišćenjem Moodle platforme za učenje, koji bi motivaciono uticao na učenike. Polazeći od ove pretpostavke vršeno je istraživanje anketiranjem 168 učenika sedmog i osmog razreda OŠ "Petar Leković" u Požegi. Analizirajući rezultate ankete utvrđeno je da, kod veoma velikog procenta anketiranih učenika, visina ocene utiče na količinu angažovanja u procesu sticanja znanja. Odgovori učenika i rezultati koje postižu ocenjivanjem na Moodle platformi u potpunosti podržavaju mogućnost da se ovaj oblik ocenjivanja uvede kao dodatak ostalim metodama, koje su već zastupljene u školama.

» Detalji programa