Natalija Diković

Nastavnik tehnike i tehnologije u OŠ „Petar Leković“ Požega. Završila je Fakultet tehničkih nauka u Čačku, a kasnije i master studije i stekla zvanje master profesor tehnike i informatike.

Već osam godina radi po modelu hibridne nastave. Završila je veliki broj obuka i seminara, akreditovanih i neakreditovanih, i imama preko 400 sati stručnog usavršavanja. Ima dva akreditovana seminar „Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem e-kurseva na Mudl platformi“  i „Podsticajna sredina za učenje uz podršku IKT“. 

Godine 2018. stekla je i zvanje pedagoškog savetnika.

Proglašena je za jednog od jedanaest najboljih edukatora Srbije 2017. i dobitnik je priznanja za Dan opštine Požega 2018. godine.

» Detalji programa