Katarina Veljković

Katarina Veljković - nastavnica računarstva i informatike i matematike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, autor više projekata od kojih su neki nagrađivani ("Programming the LEGO NXT robot in Microsoft Robotics Studio" - prvo mesto na Microsoft European Innovative Education Forum 2007), saradnik PIL Srbija kao nastavnik trener i voditelj elektronskih kurseva.
Portfolio: https://mahara.org/user/katarinav

» Detalji programa