Priprema za završni ispit 2015

Moodle sistem omogućava kreiranje lekcija i testova koji se mogu primeniti na nastavi, vannastavnim aktivnostima i učenju na daljinu. U ovom radu je prikazano na koji način su učenici od 5-8 razreda uključeni u kreiranje testova dok su učenici 8 razreda imali priliku i da se upoznaju osnove Moodle platforme, kreiraju testove i da dobiju korisničke naloge da testove za završni ispit 2015 a to su Kombinovani test koji sadrži testove iz Geografije, Biologije, Istorije, Fizike i Hemije kao i testove iz Srpskog jezika da vežbaju i na taj način se pripremaju za završni ispit. Planira se upotreba ovog sistema na drugim predmetima, u samoj nastavi kao i za samostalan rad kod kuće.

» Detalji programa