Katarina Milanović

Posle diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Katarina Milanović radila je kao nastavnik u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu 8 godina, a u Microsoft Software d.o.o. radi do danas, čitavih 6 godina.

Primenu IKT-a u nastavi osnovnih i srednjih škola imala je priliku da sagleda iz različitih aspekata: kao nastavnik koji direktno primenjuje IKT u nastavi, kao menadžer projekta primene, kao spoljni saradnik, kao kreator e-kurseva, kao moderator kurseva, kao novinar... Učestvuje već 7 godina u kreiranju kurseva za stručno usavršavanje nastavnika koji se realizuju na Moodle platformi.

» Detalji programa