Bedževi u obrazovanju, obrazovanje na Moodleu

Digitalne beževe možemo opisati kao savremena svedočanstva da je njihov vlasnik usvojio obukom predviđena znanja ili ovladao određenim setom veština. Ovo izlaganje će predstaviti obrazovnu dimenziju digitalnih bedževa i razmotriti njihovu moguću uloga u sferi formativnog ocenjivanja, podsticanja motivacije učenika i podrške učenju uopšte. Osvrnućemo se na mesto bedževa na Moodle platformi i dati osnovne smernice za njihovo kreiranje i opisivanje, kao i za vidove njihovog izdavanja polaznicima. Biće objašnjeno povezivanje Moodle naloga korisnika sa njihovim Mozilla Backpackom i prikazan primer kursa "Programiranje mobilnih aplikacija", u kome su korišćeni digitalni bedževi kao vid formativnog ocenjivanja učenika VIII razreda.

» Detalji programa