Reciklirate li? - Ponovno korišćenje postojećih aktivnosti i resursa na Moodle platformi

Mudl nam pruža tri mogućnosti korišćenja postojećih resursa i aktivnosti: restauracija, uvoz i resetovanje. Pri restauraciji su mogući problemi sa verzijom pojedinih aktivnosti i jedini način da se to reši je da ih "preskočimo". Kod uvoza materijala iz jednog u drugi kurs jedino moramo voditi računa o broju i rasporedu tema. Resetovanje ima vrlo široke pod-mogućnosti, ali nema "Undo" dugme, pa treba biti oprezan.

» Detalji programa