Jasmina Mešanović

Jasmina Mešanović je zaposlena u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu kao stručni saradnik psiholog, aktuelno u organizacijonoj jedinici Dnevni boravak za tretman dece i omladine sa intelektualnom ometenošću. Autor je i  saradnik na različitim projektima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

» Detalji programa