Ivica Matotek

Ivica Matotek je rođen, živi i radi u Osijeku. Diplomirao je 1997. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i time stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. U Rektoratu sveučilišta J. J. Strosmayer-a bio je zaposlen od 01. srpnja 1998. do 30. lipnja 1999. na radnom mjestu sistem inženjera. A od 01. srpnja 1999. je zaposlen u CARNet-u kao koordinator regionalnog čvorišta Osijek. E-learningom se bavi od 1999. godine kao administrator sustava za udaljeno učenje WebCT o čijem je radu održao niz radionica po cijeloj Hrvatskoj. Administrator je sustava za udaljeno učenje Moodle od 2008. godine te je i koautor tečaja Izrada online tečaja pomoću Moodlea.

» Detalji programa