Izrada nastavnih materijala korištenjem modernih alata za uređivanje i prikaz Web sadržaja

O mogućnosti unaprjeđenja kolegija u sustavu Moodle uz korištenje modernih alata za uređivanje i prikaz Web sadržaja temeljenih na trenutno popularnim Web tehnologijama. U prezentaciji se pravi kratki pregled trenutnog stanja, podržanih funkcionalnosti od strane trenutne verzije Moodlea, mogućnosti integracije te se na nekoliko praktičnih primjera pokazuje koje prednosti donosi naprednija integracija Moodlea s modernim alatima/razvojnim okvirima za izradu i prikaz modernog, responzivnog i dinamičnog Web sadržaja.

» Detalji programa