24h Scientix kurseva

O kursevima na Scientix portalu u okviru Scientix Moodla već je bilo izlaganja na predhotnim mootovima. Broj kurseva se znatno proširio u međuvremenu, ponovo su tu aktuelne teme iz STEM oblasti ali i oni o implementaciji novih trendova u nastavi. Novina u tekućem ciklusu jeste i to da će neki od kurseva biti dostupni na 24 evropska jezika.

» Detalji programa