Igor Petrušić

Igor Petrušić je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012. godine sa prosekom 9,37. Trenutno je doktorand i specijalizant treće godine na smeru Radiologija na medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je kao saradnik u nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na predmetima: Patofiziologija 1, Patofiziologija 2 i Medicinska terminologija.

» Detalji programa