Primena Moodlea u nastavi nemačkog jezika (pozitivne i negativne osobine sistema)

Izlaganje se bazira na istraživanju obavljenom u sklopu pripreme doktorske teze na temu "Primena Moodlea i ostalih softvera u nastavi nemačkog jezika u Makedoniji". Istraživanje je urađeno na više nivoa i u više obrazovih institucija: Biznis Akademija Smilevski, Srednja ekonomska škola i privatna škola za nemački jezik. Biće prezentovano kakav je pristup različitih učenika, kako oni prihvataju Moodle, kako se snalaze u sistemu, koje su pozitivne i negativne osobine nastave u kojoj se koristi Moodle u poređenju sa standardnom nastavom, kakvi sve problemi su se pojavljivali u toku nastave, kako je najbolje postaviti Moodle kurs, šta raditi sa velikim kursevima itd.

» Detalji programa