Živana Komlenov

Živana Komlenov trenutno radi kao Moodle administrator na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje srpskih jezičkih paketa Moodle, a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodle platforme u Srbiji i okruženju. Ima bogato iskustvo u nastavi na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou, kao i u organizaciji naučnih i stručnih skupova, ponajviše Moodle mootova. Zamenik je predsednika Upravnog odbora Moodle mreže Srbije.

» Detalji programa