Živana Komlenov Mudrinski

Moodle administrator i webmaster na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od 2019. godine i administrator centralne Moodle instalacije Univerziteta u Novom Sadu.

Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje srpskih jezičkih paketa Moodle, a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodle platforme u Srbiji i okruženju.

Ima bogato iskustvo u nastavi na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou, kao i u organizaciji naučnih i stručnih skupova, ponajviše Moodle mootova. Zamenik je predsednika Upravnog odbora Moodle mreže Srbije od njenog osnivanja.

» Detalji programa