Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog. Radila je i kao projektni menadžer i rukovodila Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima od 2005. do 2011. godine. Trenutno je član Radne grupe za onlajn i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.

» Detalji programa