Vladan Al. Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike u OŠ "Ivan Vušović" Ražanj i u "Aleksinačkoj gimnaziji“. Član je nacionalne grupe za saradnju sa Evropskom komisijom OMK – za IKT, digitalno i online učenje, saradnik EU projekta Open Discovery Space i projekta Phet Colorado. Administrator je i autor sledećih sajtova:

» Detalji programa