Iskustva i planovi daljeg korišćenja e-učenja na Univerzitetu Metropolitan

U prvom, kraćem  delu izlaganja izlaže se do sada primenjivana strategija primene e-učenja na Univerzitetu Metropolitan i pregled primenjenih sistema i metodologija e-učenja. U drugom, opširnijem delu izlaganja, izlaže se nova strateška orijentacija u primeni e-učenja na Univerzitetu Metropolitan, koje ima za cilj ostvarenje različitih vidova personalizovane onlajn nastave. Ona se zasniva na primeni velikog broja malih objekata učenja čijom kombincijom se mogu generisati različite varijante iste onlajn lekcije, namenjenih različitim kategorijama studenata. Oni slede različite putanje učenja, sa delimično različitim objektima učenja.

» Detalji programa