Dragan Domazet

Dragan Domazet je redovni profesor od 1991. godine. Prvih 20-tak godina svoje karijere se bavio primenom savremenih računarskih metoda analize, optimizacije i projektovanja  mašinskih sistema, prvenstveno presa različitih tipova. 80-tih godina sa bavio istraživanjem i razvojem sistem za projektovanje proizvoda i tehnoloških postupaka primenom računara, uz primenu pojedinih metoda veštačke inteligencije (ekspertni sistemi), koju je izučavao prilikom svog jednogodišnjeg studijskog boravka u SAD (University of Illinois) 1990-91. U toku svog sedmogodišnjeg rada u Singapuru (1994-2001) bavio se istraživanjem računarskih metoda kolaboracije inženjera u razvoju proizvoda  uz primenu objektno-orijentisanih baza podataka i konsaltingom u industriji Singapura, a kao istraživač u Gintic Institute of Manufactiring Technology. Predavao je i na magistarskim studijama na Nanyang Technological University sedam godina. U periodu od 2001-2004. bio je ministar nauke, tehnologije i razvoja u Vladi Republike Srbije, od 2005-2010. bio je prvi dekan i osnivač Fakulteta informacionioh tehnologija a od 2010. je rektor Univerziteta Metropolitan (čiji  je osnivač). Objavio je preko 140 radova i dve knjige.

» Detalji programa