Antoni Bertran Bellido

Antoni Bertran je softverski inženjer koji radi u Kancelariji za obrazovne tehnologije Otvorenog univerziteta Katalonije, a uz to je i partner u kompaniji 3&Punt koja je specijalizovana za razvoj platformi zasnovanih na Moodleu (i koja je novi Moodle partner od oktobra 2017. godine).

Svoju saradnju sa Otvorenim univerzitetom Katalonije započeo je 2007. godine, integrišući Moodle, Wordpress i druge aplikacije korišćenjem standarda poput LTI i OKI OSIDs.

Radi i na nekim projektima otvorenog koda poput moodle-local_ltiprovider

» Detalji programa