“Deda, deda baš si krme” ili kreiranje pitanja

Cilj izlaganja je da se predstavi Question Creator Activity, dodatak koji omogućava da polaznici kursa mogu da kreiraju pitanja. Pored osnovnih informacija o ovoj aktivnosti, biće prikazani rezulltati primene ove aktivnosti na kursu Histologija životinja za studente veterinarske medicine  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

» Detalji programa