Dragan Žikić

Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Koristi Moodle (kao veliki fan) na svim predmetima na kojima je angažovan. Pokušava da korišćenjem aktivnosti u okviru Moodlea primeni što više elementa aktivnog učenja (čiji je takođe fan). Autor je i online kursa o HACCP sistemu, zatim kursa "Stres i njegov značaj u stočarskoj proizvodnji".

» Detalji programa