Unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika u stručnim školama preko uspostavljanja novog koncepta digitalnog učenja

Digitalschool.mk je onlajn platforma bazirana na Moodleu i u Makedoniji je aktivna već 2 godine. Platforma je deo projekta "Unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika u stručnim školama preko uspostavljanja novog koncepta digitalnog učenja". Projekt je finansiran od ETF (European Training Foundation) iz Torina, agencije Europske Unije sa ciljem da podrži stručno obrazovanje.

U projekat su na početku bile uključene 3 pilot škole, a nakon godinu dana evaluacije, u drugu fazu projekta se uključilo još 8 škola iz Jugozapadne Makedonije. U ovom trenutku ova platforma je aktivna u 11 stručnih škola iz 6 gradova u Makedoniji. Usled velikog broja korisnika nedavno je urađen prelaz na novi virtuelni server i svaka škola je dobila svoj poddomen.

» Detalji programa