Implementacija e-škole i integracija video konferencija za potrebe srednje stručne škole u Republici Makedoniji

Izlaganje će prikazati kako se Moodle primenjuje u jednoj srednoj stručnoj skoli u Makedoniji i kakvi su rezultati kod učenika zbog njegovog korišćenja. Isto tako u izlaganju će biti objašnjeno kako se u okviru Moodle platforme mogu implementirati video konferencije (korišćenjem isključivo softvera otvorenog koda) sa sopstvenog servera. Predavač će odgovoriti na pitanje da li se primenom samog Moodlea može podici motivisanost kod učenika, i kako se može obuhvatiti više tipova učenika u skladu sa njihovim preferencijama i stilovima učenja. Na kraju će biti izneti rezultati istraživanja o tome kako se primena Moodlea odrazila kako na učenike, tako i na školu, i koliko se podigao renome školi.

» Detalji programa