Ilche Acevski

Profesor elektro grupe predmeta, Programiranja, Digitalnih sitema, Informatike i sl. Završio je Elektro fakultet u Skoplju, smer Elektronika i telekomunikacije, a magistrirao Informaticku tehnologiju na Tehničkom fakultetu u Bitolju gde je trenutno na doktorskim studijama. Potpredsednik je udruženja Moodle Makedonija od 2015. godine, karijerni savetnik i ESARU administrator u školi u kojoj radi.

» Detalji programa