Radne evaluacije putem Moodlea

Tri godine zaredom je vršena evaluacija radnih performansi sa ciljem određivanje potencijalne zone poboljšanja ili unapređivanje poslovanja. Pri tome je korisćena Moodle platforma kao najdostupnija i moćna alatka za laku distribuciju, diseminaciju i analizu podataka.

Izlaganje će dati slikovit prikaz procesa odvijanja evaluacija i njihovih ishoda. Predavač će se zadržati se na procesu podešavanja platforme, odvijanju obuke i početnih analiza, zatim na proširenju evaluacija i porastu broja korisnika.

» Detalji programa