Svetlana Jovanović

Svetlana Jovanović rođena je 1971. godine u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka upisuje 1999. godine, a diplomira 2006. godine. Na doktorskim je studijama – Elektronsko poslovanje. Zaposlena je od 1993. godine. Kratko vreme radila je kao nastavnik razredne nastave u OŠ „Josif Pančić“, zatim prelazi u OŠ „Svetozar Marković“ na radno mesto nastavnika matematike od V do VIII razreda. Po osnivanju prvog Kreativnog centra u Srbiji 1993. godine uključuje se u njegov rad i pokreće program Lateralnog mišljenja - Cognitive Research Trust (CoRT) psihologa Edvarda de Bona. Eksperimentalno uvodi CoRT program u nastavni sadržaj pojedinih zemunskih škola koji, zbog izuzetnih rezultata, biva implementiran u reformu osnovnoškolskog obrazovanja. U to vreme radi u Domu za nauku i tehniku u Zemunu kao predavač matematike sa talentovanom decom.

Od 2007. godine u radnom odnosu je na Fakultetu organizacionih nauka kao saradnik u nastavi. Na listi je predavača na programima „Menadžment u obrazovanju – kako upravljati novom školom 1?“, „Menadžment ljudskih resursa u školi“ i „E-obrazovanje i intelektualna svojina“ koji se organizuju u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Organizuje i vodi aktivnosti Akademskog Cyber Foruma, organizacije koja se bavi pojavama u cyber prostoru. Kao novinar i urednik časopisa „Omladina Akademije za Akademiju“, čiji je izdavač Pedagoška Akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave (sada Učiteljski fakultet), Narodnog fronta 43, Beograd, objavila je veliki broj stručnih tekstova iz oblasti obrazovanja.

» Detalji programa