Jelena Stojanović

Nastavnik matematike i računarske grupe predmeta u “Politehnici - školi za nove tehnologije" na Novom Beogradu. Zajedno sa kolegom Jovanom Miletićem administrira školsku Moodle platformu i drži više kurseva na istoj. Održava nastavni blog "On-line učionica".

Prati i učestvuje na velikom broju seminara stručnog usavršavanja, pogotovo iz oblasti upotrebe informacionih tehnologija. Smatra da nastavnici informatike moraju biti lideri u toj oblasti u svojoj školi. Vrši obuke kolega unutar škole za sve zainteresovane za teme iz oblasti primene IKT.

Poslednjih par godina aktivno se bavi robotikom i talentovanim učenicima, sa kojima kontinualno ostvaruje zapažene rezultate.

Diplomirala je matematiku, smer Profesor matematike i računarstva na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

» Detalji programa