Upravljanje kvalitetom e-learning sustava na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

U radu će biti opisano 11 standarda koji su razvijeni na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) kako bi se upravljalo kvalitetom e-learning kolegija. Standardi se mogu podijeliti u tri grupe: statički, dinamički i administrativni. Statički standardi su vezani za predavanja, case-ove, syllabus i sl. Dinamični standardi su elementi poput online testova, zadataka, foruma, diskusija, kvizova, blogova te razni kolaboracijski alati. Administrativni standardi su vezani za redovito ažuriranje baza studenata. Na Moodle Loomenu je razvijeno preko 300 kolegija koji se koriste na preddiplomskom i diplomskom studiju te 10-tak kolegija koji se koriste za potporu studentima, nastavnicima i administraciji poput oglasnih ploča. 

Analizirat će se sve komponente online kolegija na Moodle Loomenu, a posebno će se obratiti pažnja na dinamične standarde poput online kvizova, diskusija i zadataka. Također će se analizirati rezultati evaluacije svih kolegija razvijenih u akademskoj godini 2016/2017. Isto tako, pokazat će se veza između aktivnosti studenata i profesora na obveznim kolegijima te na kolegijima razvijenim za potporu studentima, nastavnicima i administraciji.

» Detalji programa