Igrifikacija obrazovanja i poslovanja

Prema Wikipediji, igrifikacija (eng. gamification) je "primjena elemenata dizajna i principa igara u ne-igrajućim kontekstima". Igrifikacija se obično koristi kako bi se poboljšala ekstrinsična motivacija i uključenost studenata i poslovnih korisnika, organizacijska produktivnost, učenje, nalaženje resursa, zapošljavanje i procjena zaposlenika, jednostavnost korištenja i korisnost sustava.

Ova prezentacija opisuje postojeće trendove u obrazovanju (primitivni sustav ocjenjivanja) i poslovanju (često kontraproduktivni KPI - ključni sustav pokazatelja uspješnosti) s prijedlozima kako to učiniti inteligentnije. Osnovna je ideja utjecati na obrasce ponašanja ljudi na način na koji oni više pridonose obrazovnom ili poslovnom uspjehu kao i osobnoj (poslodavcu i klijentu) motivaciji i zadovoljstvu, uključenosti i vidljivosti unutar bilo kojeg konteksta. 

U obrazovnom kontekstu, glavni je cilj da se pomogne studentima s obrazovnim problemima pomoću sustava ranog upozorenja (early warning systems).

Drugi važan ishod dobro igrificiranog obrazovnog ili poslovnog okruženja važan je, učestao i kvalitetan izvor podataka za obrazovnu analitiku i rudarenje obrazovnih podataka (learning analytics and educational data mining) ili poslovnu analitiku, koji nudi mogućnost uvođenja vrlo točnih prediktivnih i preskriptivnih analitičkih modela.

» Detalji programa