Matematika i Moodle

Realizacija matematičkih predmeta u okviru Moodlea (problemi, uspešna rešenja). Softveri koji se mogu koristiti u realizaciji nastave matematike (sa potrebnim izmenama i u okviru Moodlea). Integracija Geogebra alata u Moodle i načini upotrebe.

» Detalji programa