Mara Bukvić

Diplomirala 1991. godine, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomskim radom pod naslovom "Međuprocesna komunikacija pod operativnim sistemom UNIX u Internet okruženju".  Od tada do danas svjedok je i učesnik u razvoju Internet infrastukture u Srbiji, usvajanju Internet tehnologija, servisa i protokola. Prva iskustva sticala je u Institutu u Vinči na VINČAnet mreži do sredine devedesetih, a zatim nastavila svoj rad u Računskom centru Univerziteta u Beogradu (RCUB), povezujući fakultete, institute Univerziteta u Beogradu, pa potom proširujući računarsku mrežu optikom na 24 grada u Srbiji. U periodu 2000. do 2010. godine bila je odgovorna za više velikih infrastukturnih projekata na nacionalnom nivou.

Od 2010. godine predmet njenog profesionalnog interesovanja su bežični protokoli vezani za uključivanje stvari na Internet (IoT: Internet of Things).

» Detalji programa