Interaktivni pristup e-učenju u MUP-u korišćenjem dodatka H5P

Pošto dodatak H5P nudi zaista širok spektar opcija za prezentovanje materijala i za proveru znanja, predstaviće se kako su odabrani sadržaji osnovne policijske obuke prilagođeni i predstavljeni polaznicima kroz jednu vrstu prezentacije koju nudi ovaj dodatak i jednu interaktivnu vežbu za učenje s video snimkom.

» Detalji programa