Nadogradnja Moodle sustava MudRi sa verzije 1.9 na 3.3

Prezentacija opisuje proces nadogradnje Moodle LMS-a Sveučilišta u Rijeci pod nazivom MudRi sa verzije 1.9.17 na verziju 3.3.1. Iz razloga što direktna nadogradnja nije moguća, postupak se odvija u nekoliko međukoraka: nadogradnja na 1.9.19, na 2.0.10, na 2.2.11, na 3.0.10 te konačno na 3.3.1. Prezentacija će dati detaljan uvid u sve korake nadogadnje, opise problema na koje se pri nadogradnji naišlo i njihova rješenja te u konačnici prikazati dobivene rezultate uz kratku usporedbu korištenih verzija Moodlea i dodatnih modula koje sustav koristi.

» Detalji programa